جهت پرداخت هزینه مربوط به یونی اسیست برای گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های آلمان میتوانید از طریق فرم زیر اقدام کنید:

نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.

ایمیل خود را وارد کنید.

شماره موبایل خود را به فرمت 09123456789 وارد کنید.

نام صاحب حسابی که این هزینه باید به آن واریز شود.

شماره ایبان حسابی که این هزینه باید به آن واریز شود.

باید به فرمت application number, Surname, First Name, dd.mm.yyyy, SoSe17 باشد.

در صورتی که توضیحات اضافه ای برای ما دارید.

صورت حساب
نرخ یورو 0 تومان پرداخت هزینه 75 یورو مجموع قیمت سفارش 0 تومان کارمزد 0 تومان
نحوه پرداخت:
با توجه به تاخیر سیستم شاپرک در تسویه پرداخت آنلاین، پرداخت های حساب بانکی/کارت به کارت سریع تر انجام میشوند.
مبلغ نهایی 0 تومان
با پرداخت هزینه شما تایید میکنید که قوانین و مقررات را خوانده و پذیرفته اید.