برای پرداخت هزینه مربوط به زاب و ارزیابی مدرک تحصیلی در کشور آلمان میتوانید از طریق فرم زیر اقدام کنید:

نام و نام خانوادگی خود را به صورت لاتین (طبق پاسپورت) وارد کنید.

ایمیل خود را وارد کنید.

شماره موبایل خود را به فرمت 09123456789 وارد کنید.

نام صاحب حساب زاب که این هزینه باید به آن واریز شود.

شماره ایبان حساب زاب که این هزینه باید به آن واریز شود.

فایل PDF که زاب برای شما ارسال کرده است را آپلود کنید.

باید به فرمت L2024/123456 و یا LN2024/123 باشد.

در صورتی که توضیحات اضافه ای برای ما دارید.

صورت حساب
نرخ یورو 0 تومان پرداخت هزینه 208 یورو مجموع قیمت سفارش 0 تومان کارمزد 0 تومان
نحوه پرداخت:
مبلغ نهایی 0 تومان
با پرداخت هزینه شما تایید میکنید که قوانین و مقررات را خوانده و پذیرفته اید.