پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ: زاب – ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان 6374

11:38 ⁣?برای پیگیری ویزا، وقت اضطراری، مشکل در وقتهای رزروبرای تماس تلفنی میتونید از شماره های زیر استفاده کنید:۰۲۱-۳۹۹۹۱۷۴۱۰۲۱-۳۹۹۹۱۷۴۲۰۲۱-۳۹۹۹۱۴۹۹?ایمیل های اصلیinfo@teheran.diplo.devisa-info@teheran.diplo.de? بخش فرهنگی سفارت:ku-100@tehe.auswaertiges-amt.deku-200@tehe.auswaertiges-amt.deku-300@tehe.auswaertiges-amt.deku-300@tehe.diplo.derk-s2@tehe.auswaertiges-amt.de? آدرس ایمیلی که در سیستم سابق رزرو وقت برای ارسال اسکن Read more…

توسط ایران زاب، قبل