جهت واریز به حساب بانکی یا کارت به کارت، لطفا مبلغ نهایی ذکر شده را به یکی از حسابهای بانکی ما به نام علی جعفری واریز نمایید، سپس مشخصات فیش واریزی را با استفاده از واتساپ، تلگرام یا از طریق [email protected] به ما ارسال کنید تا سفارش شما در سریع ترین زمان انجام شود.

برای انتقال وجه به صورت کارت به کارت می توانید برنامه آپ را از http://app.733.ir و یا برنامه همراه کارت را از https://hamrahcard.ir نصب کنید و با استفاده از آن به صورت آنلاین کارت به کارت کنید.

✅ بانک ملت:
شماره حساب: 5852987014
شماره کارت: 6104337526490576
شماره شبا: IR830120020000005852987014

✅ بانک سامان:
شماره حساب: 82680027412551
شماره کارت: 6219861038140488
شماره شبا: IR910560082680002741255001