ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

پست کردن مدارک جهت ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان (کارا پست)

پس از پرکردن فرم زاب و تهیه مدارک مورد نیاز، وارد سایت کارا پست شوید و در قسمت تماس با ما شهر خود را پیدا کرده و با آنها تماس بگیرید و از آنها بخواهید اطلاعات بیشتر...

توسط ایران زاب, قبل
ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

مراحل ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

برای ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: پر کردن فرم زاب در سایت پست کردن مدارک جهت ارزیابی به زاب پرداخت هزینه زاب انتظار تا پایان ارزیابی و اطلاعات بیشتر...

توسط ایران زاب, قبل