ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

پرداخت هزینه ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان (زاب)

پس از پست کردن مدارک تحصیلی به آلمان و رسیدن مدارک به آنها یک ایمیل تاییدیه دریافت مدارک به شما ارسال میشود و چند روز بعد، با دریافت ایمیل پرداخت، از شما میخواهند که هزینه اطلاعات بیشتر...

توسط ایران زاب, قبل
ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

پست کردن مدارک جهت ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان (کارا پست)

پس از پرکردن فرم زاب و تهیه مدارک مورد نیاز، وارد سایت کارا پست شوید و در قسمت تماس با ما شهر خود را پیدا کرده و با آنها تماس بگیرید و از آنها بخواهید اطلاعات بیشتر...

توسط ایران زاب, قبل
ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

پر کردن فرم زاب

برای مشاهده مدارک لازم برای ارسال و پر کردن فرم زاب ابتدا باید از لینک زیر اقدام کنید: https://www.kmk.org/zab/central-office-for-foreign-education/statement-of-comparability-for-foreign-higher-education-qualifications/application-and-fees/application-form.html سپس فرم زاب را مشابه عکس زیر پر کنید: پس از پر کردن فرم فوق، روی اطلاعات بیشتر...

توسط ایران زاب, قبل
ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

مراحل ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

برای ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: پر کردن فرم زاب در سایت پست کردن مدارک جهت ارزیابی به زاب پرداخت هزینه زاب انتظار تا پایان ارزیابی و اطلاعات بیشتر...

توسط ایران زاب, قبل