ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

لیست دانشگاه ها، مقاطع و رشته ها در سایت آنابین

لیست دانشگاه ها: در سایت آنابین دانشگاه ها با سه حالت ارزیابی شده اند: ۱- اگر دانشگاه شما +H بود یعنی دانشگاه شما مورد تایید سیستم آموزشی آلمان می باشد. ۲- اگر دانشگاه شما -/+H اطلاعات بیشتر...

توسط ایران زاب, قبل
ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

پست کردن مدارک جهت ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان (کارا پست)

پس از پرکردن فرم زاب و تهیه مدارک مورد نیاز، وارد سایت کارا پست شوید و در قسمت تماس با ما شهر خود را پیدا کرده و با آنها تماس بگیرید و از آنها بخواهید اطلاعات بیشتر...

توسط ایران زاب, قبل
ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

مراحل ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

برای ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: بررسی لیست دانشگاه ها، مقاطع و رشته ها در سایت آنابین پر کردن فرم زاب در سایت پست کردن مدارک جهت اطلاعات بیشتر...

توسط ایران زاب, قبل