ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

لیست دانشگاه ها، مقاطع و رشته ها در سایت آنابین

لیست دانشگاه ها: در سایت آنابین دانشگاه ها با سه حالت ارزیابی شده اند: ۱- اگر دانشگاه شما +H بود یعنی دانشگاه شما مورد تایید سیستم آموزشی آلمان می باشد. ۲- اگر دانشگاه شما -/+H Read more…

توسط ایران زاب، قبل
ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

پست کردن مدارک جهت ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان (کارا پست)

پس از پرکردن فرم زاب و تهیه مدارک مورد نیاز، وارد سایت کارا پست شوید و در قسمت تماس با ما شهر خود را پیدا کرده و با آنها تماس بگیرید و از آنها بخواهید Read more…

توسط ایران زاب، قبل