ارزیابی مدرک تحصیلی در آلمان

لیست دانشگاه ها، مقاطع و رشته ها در سایت آنابین

لیست دانشگاه ها: در سایت آنابین دانشگاه ها با سه حالت ارزیابی شده اند: ۱- اگر دانشگاه شما +H بود یعنی دانشگاه شما مورد تایید سیستم آموزشی آلمان می باشد. ۲- اگر دانشگاه شما -/+H Read more…

توسط ایران زاب، قبل